Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michaela Tužilová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1

Čekáme, až si Michaela Tužilová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Michaela Tužilová

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o přesné informace týkající se zástavby nám. M. Formana na Praze 1:
- jaký je aktuální stav povolení a souhlasů/odmítnutí vydaných příslušnými orgány v této věci, KDO konkrétně tato rozhodnutí vydal-podepsal
- ke kterému termínu lze očekávat event.zahájení stavebních prací podle vydaných rozhodnutí, pokud z rozhodnutí realizace stavby vyplývá
- jak bude vaše instituce event.postupovat, pokud rozhodnutí nebudou respektována?

S přátelským pozdravem,

Michaela Tužilová

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2021 10:06:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.2.2021 10:06:33 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1", bylo doručeno dne 6.2.2021 10:06:33 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 162846/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Michaela Tužilová

Povinný subjekt: podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
odpově´d na váš dotaz jsem podle zákona měla dostat do 22.2.2021, což byla včera. Žádám o bezprostřední vyřízení mého dotazu.

S pozdravem,

Michaela Tužilová

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.2.2021 09:14:20 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2021 10:06:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1 doručené elektronickou poštou elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.2.2021 09:14:20 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2021 10:06:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1 doručené elektronickou poštou", bylo doručeno dne 23.2.2021 09:14:20 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 243120/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Pech Jan (MHMP, UZR), Hlavní město Praha

3 přílohy

Vážená paní Tužilová

 

reaguji na Vaší urgenci ohledně žádosti o informace.

Žádost Vám byla odeslána poštou dne 17.2.2021.

 

Pro jistotu přidávám i sem do přílohy.

 

S pozdravem

 

Ing. Jan Pech

vedoucí oddělení technické podpory

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor územního rozvoje

Oddělení technické podpory

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 004 687

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michaela Tužilová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.