Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michaela Tužilová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1

Michaela Tužilová vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Michaela Tužilová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Michaela Tužilová

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o přesné informace týkající se zástavby nám. M. Formana na Praze 1:
- jaký je aktuální stav povolení a souhlasů/odmítnutí vydaných příslušnými orgány v této věci, KDO konkrétně tato rozhodnutí vydal-podepsal
- ke kterému termínu lze očekávat event.zahájení stavebních prací podle vydaných rozhodnutí, pokud z rozhodnutí realizace stavby vyplývá
- jak bude vaše instituce event.postupovat, pokud rozhodnutí nebudou respektována?

S přátelským pozdravem,

Michaela Tužilová

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2021 10:06:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.2.2021 10:06:33 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1", bylo doručeno dne 6.2.2021 10:06:33 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 162846/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Michaela Tužilová

Povinný subjekt: podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
odpově´d na váš dotaz jsem podle zákona měla dostat do 22.2.2021, což byla včera. Žádám o bezprostřední vyřízení mého dotazu.

S pozdravem,

Michaela Tužilová

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.2.2021 09:14:20 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2021 10:06:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1 doručené elektronickou poštou elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.2.2021 09:14:20 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2021 10:06:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zástavba nám.Miloše Formana, Praha 1 doručené elektronickou poštou", bylo doručeno dne 23.2.2021 09:14:20 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 243120/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Pech Jan (MHMP, UZR), Hlavní město Praha

3 přílohy

Vážená paní Tužilová

 

reaguji na Vaší urgenci ohledně žádosti o informace.

Žádost Vám byla odeslána poštou dne 17.2.2021.

 

Pro jistotu přidávám i sem do přílohy.

 

S pozdravem

 

Ing. Jan Pech

vedoucí oddělení technické podpory

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor územního rozvoje

Oddělení technické podpory

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 004 687

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michaela Tužilová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.