Zaslání zápisu z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022

Mgr. Iveta Zouharová vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší soud ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl odmítnut Nejvyšší soud ČR.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání zápisu z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání zápisu z
jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022" s
evidenčním číslem cfea2956-6c32-4dee-920d-f1b667467f98 a s běžným číslem
3242/2023 bylo doručeno dne 08.03.2023 07:20:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání zápisu z
jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022" s
evidenčním číslem cfea2956-6c32-4dee-920d-f1b667467f98 a s běžným číslem
3242/2023, doručené dne 08.03.2023 v 07:20:22 a ověřené dne 08.03.2023 v
07:24:08, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 35/2023" a ke zpracování
dne 08.03.2023 v 08:40:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.