Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání zápisu z jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání zápisu z
jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022" s
evidenčním číslem cfea2956-6c32-4dee-920d-f1b667467f98 a s běžným číslem
3242/2023 bylo doručeno dne 08.03.2023 07:20:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání zápisu z
jednání občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 14.12.2022" s
evidenčním číslem cfea2956-6c32-4dee-920d-f1b667467f98 a s běžným číslem
3242/2023, doručené dne 08.03.2023 v 07:20:22 a ověřené dne 08.03.2023 v
07:24:08, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 35/2023" a ke zpracování
dne 08.03.2023 v 08:40:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.