Zaslání rozsudku č. j. 1 T 113/2016 – 919

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Přerově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o zaslání rozsudku č. j. 1 T 113/2016 – 919
S přátelským pozdravem,

Robert GRIGAR

Okresní soud v Přerově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání rozsudku č.
j. 1 T 113/2016 ? 919" s evidenčním číslem
e0e2260e-038d-42b9-98d9-c57568391ba7 a s běžným číslem 45659/2017 bylo
doručeno dne 18.12.2017 13:31:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Přerově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Přerově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání rozsudku č.
j. 1 T 113/2016 ? 919" s evidenčním číslem
e0e2260e-038d-42b9-98d9-c57568391ba7 a s běžným číslem 45659/2017,
doručené dne 18.12.2017 v 13:31:27 a ověřené dne 18.12.2017 v 13:39:45,
bylo přiřazeno ke spisové značce "1 T 113/2016" a ke zpracování dne
18.12.2017 v 15:32:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Přerov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Michálková Pavla, Okresní soud v Přerově

1 příloha

Vážený pane Grigare,

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, připojeně zasíláme anonymizovaný rozsudek
Okresního soudu v Přerově č.j. 1T 113/2016-919 a

 

Ing. Pavla Michálková

Okresní soud v Přerově

Smetanova 2

tel. 581279241

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Michálková Pavla, Okresní soud v Přerově

2 přílohy

 

Vážený pane Grigare,

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, připojeně zasíláme anonymizovaný rozsudek
Okresního soudu v Přerově č.j. 1T 113/2016-919, který je pravomocný ve
spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pob. Olomouc, č.j. 68To
152/2017-958.

 

S pozdravem

 

Ing. Simona Machátová, ředitelka správy Okresního soudu v Přerově

 

Za správnost:

Ing. Pavla Michálková

Okresní soud v Přerově

Smetanova 2

tel. 581279241

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]