Zaslání rozhodnutí sp. zn. 3 Cz 24/82 v podobě judikátu

Mgr. Iveta Zouharová vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší soud ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o Zaslání rozhodnutí sp. zn. 3 Cz 24/82 v podobě judikátu, tedy v podobě, v níž bylo rozhodnutí uveřejněno ve Sborníku stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyšších soudů ČSSR, ČSR a SSR, vydaném bývalým Nejvyšším soudem ČSSR Praha 1986, s. 788 (tzv. Sborník IV).

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání rozhodnutí
sp. zn. 3 Cz 24/82 v podobě judikátu" s evidenčním číslem
d4e640d2-2e35-40a4-ac0b-3866b2aad424 a s běžným číslem 4843/2022 bylo
doručeno dne 22.03.2022 15:20:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání rozhodnutí
sp. zn. 3 Cz 24/82 v podobě judikátu" s evidenčním číslem
d4e640d2-2e35-40a4-ac0b-3866b2aad424 a s běžným číslem 4843/2022, doručené
dne 22.03.2022 v 15:20:12 a ověřené dne 22.03.2022 v 15:33:23, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 49/2022" a ke zpracování dne 23.03.2022
v 07:16:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

4 přílohy

Vážená paní magistro,

v přílohách Vám zasílám odpověď, poskytuji informaci, k Vaší žádosti sp.
zn. Zin 49/2022 ze dne 22. 3. 2022.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]