Zaslání rozhodnutí sp. zn. 3 Cz 24/82 v podobě judikátu

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o Zaslání rozhodnutí sp. zn. 3 Cz 24/82 v podobě judikátu, tedy v podobě, v níž bylo rozhodnutí uveřejněno ve Sborníku stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyšších soudů ČSSR, ČSR a SSR, vydaném bývalým Nejvyšším soudem ČSSR Praha 1986, s. 788 (tzv. Sborník IV).

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání rozhodnutí
sp. zn. 3 Cz 24/82 v podobě judikátu" s evidenčním číslem
d4e640d2-2e35-40a4-ac0b-3866b2aad424 a s běžným číslem 4843/2022 bylo
doručeno dne 22.03.2022 15:20:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání rozhodnutí
sp. zn. 3 Cz 24/82 v podobě judikátu" s evidenčním číslem
d4e640d2-2e35-40a4-ac0b-3866b2aad424 a s běžným číslem 4843/2022, doručené
dne 22.03.2022 v 15:20:12 a ověřené dne 22.03.2022 v 15:33:23, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 49/2022" a ke zpracování dne 23.03.2022
v 07:16:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

4 přílohy

Vážená paní magistro,

v přílohách Vám zasílám odpověď, poskytuji informaci, k Vaší žádosti sp.
zn. Zin 49/2022 ze dne 22. 3. 2022.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]