Zaslání rozhodnutí KS Ostrava 66 Co 817/2022

Martin Chromec vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ostravě

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Martin Chromec

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto vás prosím o zaslání anonymizovaného rozhodnutí KS Ostrava 66 Co 817/2022.

Předem děkuji za vyřízení a s přátelským pozdravem,

Martin Chromec

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání rozhodnutí
KS Ostrava 66 Co 817/2022" s evidenčním číslem
1e77cb81-aaff-4729-8bf4-9d28c0c38567 a s běžným číslem 248090/2022 bylo
doručeno dne 06.12.2022 08:54:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 6. 12. 2022 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1100/2022.

 

S pozdravem

 

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

e-mail: [1][emailová adresa]

 

[2]cid:image001.png@01D8F9CC.73FB4000

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]