zaslání rozhodnutí KS Brno - pob Zlín 58 Co 280/2015

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání rozhodnutí ze dne 6. 10. 2015 č. j. 58 Co 280/2015-128 KS BRNo pobočka ve Zlíně

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - zaslání rozhodnutí
KS Brno - pob Zlín 58 Co 280/2015" s evidenčním číslem
bd73ac23-67d9-4278-b0ab-139ee12792d3 a s běžným číslem 228803/2019 bylo
doručeno dne 28.10.2019 08:54:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

 

 

Dobrý den,

 

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

 

Hana Pospíchalová

správa soudu