Zaslání kopie dokumentace

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii materiálu Rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst 1. Zákona č. 92/1991 Sb, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, (konkrétně na ČEZ a.s) a o zařazení vybraného majetku státu (konkrétně podnikového bytu v budově s číslem 120987 Praha 4 Písnice, na pozemku parcelního čísla 910/39, číslo LV 513) do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona.

Uvedený dokument potřebuji, abych věděla kdy, komu, za jakých podmínek a na základě čeho, stát přidělil byt ve kterém 35 let bydlím právnické osobě ČEZ a.s.

S přátelským pozdravem,

Hana Čamova

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
kopie dokumentace“ bylo dne 30.11.2021 15:52:15 doručeno na elektronickou
adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod jednoznačným identifikátorem
(PID): MFCRBXSMLU.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitostí podání podle jiných právních předpisů. V případě zjištění, že
datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude
podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená
lhůta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážená paní, na základě Vaší žádosti poskytujeme informaci podle zákona o
svobodném přístupu k informacím.

Kancelář státního tajemníka
Margita Šetelíková
sekretariát