Zaslání kopie dokumentace

Hana Čamova vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii materiálu Rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst 1. Zákona č. 92/1991 Sb, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, (konkrétně na ČEZ a.s) a o zařazení vybraného majetku státu (konkrétně podnikového bytu v budově s číslem 120987 Praha 4 Písnice, na pozemku parcelního čísla 910/39, číslo LV 513) do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona.

Uvedený dokument potřebuji, abych věděla kdy, komu, za jakých podmínek a na základě čeho, stát přidělil byt ve kterém 35 let bydlím právnické osobě ČEZ a.s.

S přátelským pozdravem,

Hana Čamova

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
kopie dokumentace“ bylo dne 30.11.2021 15:52:15 doručeno na elektronickou
adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod jednoznačným identifikátorem
(PID): MFCRBXSMLU.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitostí podání podle jiných právních předpisů. V případě zjištění, že
datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude
podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená
lhůta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážená paní, na základě Vaší žádosti poskytujeme informaci podle zákona o
svobodném přístupu k informacím.

Kancelář státního tajemníka
Margita Šetelíková
sekretariát