Zaslání anonymizovaného rozhodnutí 11C 367/2016 ze dne 16.06.2022

Mgr. Iveta Zouharová vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud Brno - venkov

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud Brno - venkov měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Okresní soud Brno - venkov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o zaslání anonymizovaného rozhodnutí 11C 367/2016 ze dne 16.06.2022

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Okresní soud Brno - venkov

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí 11C 367/2016 ze dne 16.06.2022" s evidenčním
číslem 5f630b4d-8dcb-4a62-ad34-90795ac4f4c8 a s běžným číslem 38635/2022
bylo doručeno dne 01.08.2022 08:50:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Brno-venkov

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Brno - venkov

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí 11C 367/2016 ze dne 16.06.2022" s evidenčním
číslem 5f630b4d-8dcb-4a62-ad34-90795ac4f4c8 a s běžným číslem 38635/2022,
doručené dne 01.08.2022 v 08:50:16 a ověřené dne 01.08.2022 v 08:52:03,
bylo přiřazeno ke spisové značce "11 C 367/2016" a ke zpracování dne
01.08.2022 v 09:54:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Brno-venkov

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.