Zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2022 Sp. Zn. 0 CDO 2990/2021

Adam Diener vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší soud ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Nejvyšší soud ČR měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.5.2022 ve věcí vedené pod Sp. Zn. 0 CDO 2990/2021.

S přátelským pozdravem,

Adam Diener

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2022 Sp. Zn. 0 CDO
2990/2021" s evidenčním číslem 2d343f8a-1325-4112-ab73-45054eb4e85c a s
běžným číslem 10509/2022 bylo doručeno dne 13.07.2022 23:16:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2022 Sp. Zn. 0 CDO
2990/2021" s evidenčním číslem 2d343f8a-1325-4112-ab73-45054eb4e85c a s
běžným číslem 10509/2022, doručené dne 13.07.2022 v 23:16:23 a ověřené dne
13.07.2022 v 23:17:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 113/2022" a
ke zpracování dne 14.07.2022 v 06:49:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.