Zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2022 Sp. Zn. 0 CDO 2990/2021

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Nejvyšší soud ČR měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.5.2022 ve věcí vedené pod Sp. Zn. 0 CDO 2990/2021.

S přátelským pozdravem,

Adam Diener

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2022 Sp. Zn. 0 CDO
2990/2021" s evidenčním číslem 2d343f8a-1325-4112-ab73-45054eb4e85c a s
běžným číslem 10509/2022 bylo doručeno dne 13.07.2022 23:16:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2022 Sp. Zn. 0 CDO
2990/2021" s evidenčním číslem 2d343f8a-1325-4112-ab73-45054eb4e85c a s
běžným číslem 10509/2022, doručené dne 13.07.2022 v 23:16:23 a ověřené dne
13.07.2022 v 23:17:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 113/2022" a
ke zpracování dne 14.07.2022 v 06:49:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.