Zaslání anonymizovaného rozhodnutí NS ČSR ze dne 31.3.1982 3 CZ 24/82

Mgr. Iveta Zouharová vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší soud ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Nejvyšší soud ČR neměli požadované informace.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o Zaslání anonymizovaného rozhodnutí NS ČSR ze dne 31.3.1982 3 CZ 24/82

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí NS ČSR ze dne 31.3.1982 3 CZ 24/82" s
evidenčním číslem 2fbe949c-7b34-401e-b072-18a60c31d193 a s běžným číslem
4543/2022 bylo doručeno dne 16.03.2022 10:48:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí NS ČSR ze dne 31.3.1982 3 CZ 24/82" s
evidenčním číslem 2fbe949c-7b34-401e-b072-18a60c31d193 a s běžným číslem
4543/2022, doručené dne 16.03.2022 v 10:48:06 a ověřené dne 16.03.2022 v
10:51:08, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 41/2022" a ke zpracování
dne 16.03.2022 v 11:11:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

3 přílohy

Vážená paní magistro,

    v přílohách Vám zasílám sdělení o odložení Vaší žádosti o informace
sp. zn. Zin 41/2022 ze dne 16. 3. 2022.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]