Zaslání anonymizovaného rozhodnutí NS ČSR ze dne 31.3.1982 3 CZ 24/82

Nejvyšší soud ČR neměli požadované informace.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o Zaslání anonymizovaného rozhodnutí NS ČSR ze dne 31.3.1982 3 CZ 24/82

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí NS ČSR ze dne 31.3.1982 3 CZ 24/82" s
evidenčním číslem 2fbe949c-7b34-401e-b072-18a60c31d193 a s běžným číslem
4543/2022 bylo doručeno dne 16.03.2022 10:48:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí NS ČSR ze dne 31.3.1982 3 CZ 24/82" s
evidenčním číslem 2fbe949c-7b34-401e-b072-18a60c31d193 a s běžným číslem
4543/2022, doručené dne 16.03.2022 v 10:48:06 a ověřené dne 16.03.2022 v
10:51:08, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 41/2022" a ke zpracování
dne 16.03.2022 v 11:11:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

3 přílohy

Vážená paní magistro,

    v přílohách Vám zasílám sdělení o odložení Vaší žádosti o informace
sp. zn. Zin 41/2022 ze dne 16. 3. 2022.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]