Zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C43/2015

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Okresní soud v Přerově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C43/2015 ze dne 22.12.2016 o udělení pořádkové pokuty a a navazujícího potvrzujícího rozhodnutí Krajského soudu.

Dále žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 23.3.2018 č.j. 16 C 43/2015-205 o ustanovení opatrovníka.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Okresní soud v Přerově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C43/2015" s evidenčním číslem
4b074275-72a5-4178-b473-a4f60070874d a s běžným číslem 41289/2020 bylo
doručeno dne 05.11.2020 07:58:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Přerově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Michálková Pavla Ing., Okresní soud v Přerově

3 přílohy

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Vážená paní  Z.,

Okresní soud v Přerově obdržel dne 5. 11. 2020 Vaši žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“), v níž žádáte o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C 43/2015 ze dne22. 12. 2016 o
udělení pořádkové pokuty a navazujícího potvrzujícího rozhodnutí krajského
soudu a dále o zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov z 23. 3. 2018
č. j. 16 C 43/2015-205 o ustanovení opatrovníka.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ vyhovuji Vaší žádosti a
připojeně Vám zasílám shora požadovaná anonymizovaná rozhodnutí:

- usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 22. 12. 2016, č. j. 16 C
43/2015-80

- usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2017, č. j. 56 Co
44/2017-92

- usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 23. 3. 2018, č. j. 16 C
43/2015-205.

 

S pozdravem

 

Ing. Pavla Michálková

dozorčí úřednice Okresního soudu v Přerově

pověřená poskytováním informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Okresní soud v Přerově

Smetanova 2

tel. 581279241

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Okresní soud v Přerově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C43/2015" s evidenčním číslem
4b074275-72a5-4178-b473-a4f60070874d a s běžným číslem 41289/2020,
doručené dne 05.11.2020 v 07:58:49 a ověřené dne 05.11.2020 v 08:00:40,
bylo přiřazeno ke spisové značce "37 SI 253/2020" a ke zpracování dne
16.11.2020 v 14:42:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Přerov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.