Zaslání anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne ze dne 21. května 2014, č. j. 20 Co 244/2014-482

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne ze dne 21. května 2014, č. j. 20 Co 244/2014-482

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne ze dne 21.
května 2014, č. j. 20 Co 244/2014-482" s evidenčním číslem
7e805274-cd41-44bb-9881-bc86164276d1 a s běžným číslem 69247/2020 bylo
doručeno dne 17.06.2020 16:47:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

3 přílohy

Vážená paní magistro,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací a současně si dovoluji požádat o zaslání potvrzení
převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Zita Havlíčková

vedoucí sekretariátu předsedy

Krajského soudu v Praze

Nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[emailová adresa]