Zaslání anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 27. 10. 2006, č. j. 40 Co 495/2006-118

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o Zaslání anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 27. 10. 2006, č. j. 40 Co 495/2006-118

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze
dne 27. 10. 2006, č. j. 40 Co 495/2006-118" s evidenčním číslem
2a498b21-21e1-41a1-a9e6-1d3931338502 a s běžným číslem 281271/2019 bylo
doručeno dne 03.12.2019 13:22:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 3. 12. 2019 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1562/2019.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555