Zaslání anonymizovaného rozhodnutí 21 Co 192/2018-47

Mgr. Iveta Zouharová vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Hradci Králové

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 21 Co 192/2018-47 Krajského soudu v Hradci Králové

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zaslání
anonymizovaného rozhodnutí 21 Co 192/2018-47" s evidenčním číslem
514a1a4a-1f8f-46aa-8bee-eb423758c9e8 a s běžným číslem 94478/2019 bylo
doručeno dne 17.07.2019 10:51:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kulhánek Jan, Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobré dopoledne,

 

k Vaší žádosti doručené soudu dne 17. 7. 2019 zasílám požadované usnesení
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 9. 2018, č. j. 21Co
192/2018-47, v anonymizované podobě, a to jako přílohu této zprávy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Kulhánek

Krajský soud v Hradci Králové