Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Nikola Krbcová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zásilkový obchod - eshop slovenské společnoti

Čekáme, až si Nikola Krbcová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Nikola Krbcová

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Společnost Eric SK s.r.o. se sídlem na Slovensku je provozovatelem e-shopu. Má zřízený slovenský a český portál svého e-shopu. Rozdíl mezi těmito portály je jen v měně nákupu. Ze slovenského portálu se prodává jen v měně EUR a z českého v měně CZK. Oba portály jsou dostupné klientům bez rozdílu, z jakého státu jsou. Celá doprava a logistika e-shopu se zabezpečuje z Bratislavy zaměstnanci slovenské společnosti. Klienty jsou většinou fyzické osoby, ale přístup na portál mají zatím i právnické osoby. Po zrealizování objednávky a úhrady, je zboží přepraveno z Bratislavy přímo konkrétnímu zákazníkovi prostřednictvím kurýrů.

Slovenská společnost bude postupovat v rámci DPH v režimu zásilkového prodeje pro ČR, dokud nepřekročí v ČR obrat a nebude se muset registrovat jako plátce DPH. Jak se bude prosím řešit situace, kdy se slovenská společnost bude muset v ČR registrovat jako plátce DPH z titulu překročení obratu pro zásilkový prodej a zároveň má v ČR zřízený odštěpný závod, který je v ČR plátcem DPH? Dostane pak slovenská společnost nové DIČ anebo se veškerý prodej v ČR bude muset pak přesunout pod odštěpný závod?

Děkuji moc za vyjádření.

S přátelským pozdravem,

Nikola Krbcová

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 20/11/2019 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]),a zaevidována pod čj. 89828/19.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze zasíláme odpověď č.j. 107624/19/7100-20116-050701 na Váš dotaz ze dne 20.11.2019.

S pozdravem

sekretariát Odboru nepřímých daní GFŘ

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Nikola Krbcová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.