Zasílání zápisů ze zasedání zastupitelstva obce

Dotaz byl částečně úspěšný.

Klára Michalová

Povinný subjekt: Obec Hatín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
opakovaně žádám o zasílání všech kompletních zápisů ze zasedání zastupitelstva obce bez toho, abych musela zaslání zápisu urgovat po každém zasedání.

S přátelským pozdravem,

Klára Michalová

OBEC HATÍN,

1 příloha

Č.j. 672/2019
 
Dobrý den,
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb ze dne 10.12.2019 v
příloze zasílám zápis ze zasedání ze dne 28.11.2019.
 
Jiří Hándl-starosta obce Hatín
 
 

-------- Původní zpráva -------
Od: Klára Michalová <[FOI #8026 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Obec Hat? ?n <Instituce [Obec Hatín vyžaduje e-mail]>
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zasílání zápisů ze zasedání zastupitelstva obce
Datum: 10.12.2019 11:39

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Obec Hatín

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Obec Hatín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Dobrý den,
opakovaně žádám o zasílání všech kompletních zápisů ze zasedání
zastupitelstva obce bez toho, abych musela zaslání zápisu urgovat po
každém zasedání.

S přátelským pozdravem,

Klára Michalová

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #8026 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst.
2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným
zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste
splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází
k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako
povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele,
které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o
poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá
zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních
údajů žadatele.

Datum podání:

10/12/2019
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o
propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné
informace.

-------------------------------------------------------------------

--- http://klikni7.tiscali.cz