Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí zasedacího pořádku členů Zastupitelstva MČ Praha 7 při jeho veřejných jednáních.

Zároveň navrhuji, aby byl tento zasedací pořádek vyvěšen v místnosti v době jednání nebo nějakým jiným způsobem zpřístupněn občanům, kteří se účastní zasedání ZMČ.

Michal A. Valášek

VED KST Strnadová Michaela PaedDr.,

2 přílohy

Vážený pane,

 

na Vaší žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 10.10.2016, zaevidovanou pod č.j.: MČ P7 052958/2016
ve věci poskytnutí zasedacího pořádku členů Zastupitelstva MČ Praha 7 při
veřejných zasedáních poskytuji následující informace.

 

Přílohou zasílám zasedací pořádek členů Zastupitelstva MČ Praha 7 při
zasedáních ve velké zasedací místnosti č. 227 v budově nábř. Kpt. Jaroše
1000, Praha 7 . Děkujeme za Váš návrh ke zveřejnění zasedacího pořádku při
jednáních Zastupitelstva MČ Praha 7, zasedací pořádek budeme na viditelném
místě občanům v zasedací místnosti vyvěšovat.

 

S pozdravem

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

vedoucí odboru

 

e-mail: [1][emailová adresa]

tel. č.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218, 2. patro

 

[2]cid:image002.jpg@01D1802D.637C7700

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://www.hobulet.cz/formular http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular