Zásady Zastupitelstva města Ralsko Č. 1/2017 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Ralsko, platné od 1.1.2018.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu:

Zásady Zastupitelstva města Ralsko Č. 1/2017 k odměňování neuvolněných
členů Zastupitelstva města Ralsko, členů výborů Zastupitelstva města Ralsko a členů komisí Rady města Ralsko a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Ralsko s účinností od 1. 1. 2018, které byly přijaty usnesením č. Z -08/12/17.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Martina Dokoupilová, Město Ralsko

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze tohoto emailu Vám zasíláme na základě Vaší žádosti o poskytnutí
informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze
dne 29. 11. 2017, č. j. MURA/2802/2017, požadovanou informaci – zásady
odměňování platné od 1. 1. 2018

 

S pozdravem,

 

Ing. Martina Dokoupilová

Odbor kancelář tajemníka

vedoucí odd. rozvoje, MH a ŽP

Městský úřad Ralsko, Kuřívody 701, 471 22  Ralsko

tel. : +420 487  898 142, 

mobil : +420 777 646 296

e-mail:  [1][emailová adresa]

 

 

[2]znak

 

,, Tímto emailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město
Ralsko žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se města Ralsko , pokud
bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu“.

 

 

 

Tímto emailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město Ralsko
žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se města Ralsko , pokud bude
uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]