Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Štěpán prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zapsání veteránské testace do VTP

Čekáme, až si Štěpán přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím vás o vyjádření se k zápisu Veteránské testace do VTP. Mam vozidlo které je starší 30 let. Nechal jsme si vozidlo natestovat na historickou původnost. Vše dopadlo kladně. Mám osvědčení o klubové testaci i žádost o testování i číslo protokolu. Chtěl jsme si nechat zapsat tuto skutečnost do VTP. Bohužel jsem byl vyhozen z Odboru dopravy Strakonice, že něco takového není možné zapsat.

Jak to tedy je?? Veteránské kluby si stojí za tím, že by se to mělo nechat zapsat do Tp

S přátelským pozdravem, Štěpán

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.3.2021 14:54:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zapsání veteránské testace do VTP elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.3.2021 14:54:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 17.3.2021 15:16:21

Vaše podání ze dne: 17.3.2021 14:54:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zapsání veteránské testace do VTP podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX010D8BE
Datum zaevidování: 17.3.2021 15:08:15
Vaše evidenční údaje: Štěpán, Žižkova 850, 38601 Strakonice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Maršálová Jindřiška
Ministertsvo Dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX010DKTK Značka
: MD-8146/2021-072/2 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Sdělení k podání Věc podrobně : Datum podání : 18.3.202

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX010ZH79 Značka
: MD-8146/2021-072/3 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Odložení žádosti Věc podrobně : Datum podání : 30.4.202

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Štěpán prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.