Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Štěpán prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zapsání veteránské testace do VTP

Štěpán vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Štěpán přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím vás o vyjádření se k zápisu Veteránské testace do VTP. Mam vozidlo které je starší 30 let. Nechal jsme si vozidlo natestovat na historickou původnost. Vše dopadlo kladně. Mám osvědčení o klubové testaci i žádost o testování i číslo protokolu. Chtěl jsme si nechat zapsat tuto skutečnost do VTP. Bohužel jsem byl vyhozen z Odboru dopravy Strakonice, že něco takového není možné zapsat.

Jak to tedy je?? Veteránské kluby si stojí za tím, že by se to mělo nechat zapsat do Tp

S přátelským pozdravem, Štěpán

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.3.2021 14:54:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zapsání veteránské testace do VTP elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.3.2021 14:54:29 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 17.3.2021 15:16:21

Vaše podání ze dne: 17.3.2021 14:54:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zapsání veteránské testace do VTP podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX010D8BE
Datum zaevidování: 17.3.2021 15:08:15
Vaše evidenční údaje: Štěpán, Žižkova 850, 38601 Strakonice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Maršálová Jindřiška
Ministertsvo Dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX010DKTK Značka
: MD-8146/2021-072/2 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Sdělení k podání Věc podrobně : Datum podání : 18.3.202

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX010ZH79 Značka
: MD-8146/2021-072/3 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Odložení žádosti Věc podrobně : Datum podání : 30.4.202

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Štěpán prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.