Zápisy ze schůzí RM

Lukáš Hůvar vznesl tento dotaz dotaz na Město Orlová

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Hůvar

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí zápisů ze všech schůzí Rady města Orlové v současném volebním období. Poprosím ve formátu PDF zaslat na email.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Hůvar

Město Orlová

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.8.2022 20:56:13 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zápisy ze schůzí RM elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.8.2022 20:56:13 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o přijetí podání
--------------------------

Potvrzujeme, že Vaše podání v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zápisy ze schůzí RM
doručené dne 3.8.2022 20:56:13 na adresu el. podatelny - Instituce [Městský úřad Orlová vyžaduje e-mail]
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum a čas přijetí podání: 4.8.2022 07:16:58
Přidělené číslo jednací: MUOR 88430/2022 (PID: MUORX01ME9XH)
Evidenční údaje: Hůvar Lukáš, /,, [FOI #9359 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu a bylo předáno ke zpracování
příslušnému odboru.

Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání do pěti
dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním do protokolu,
datovou zprávou doručenou do datové schránky Městského úřadu nebo elektronickým
podáním obsahujícím uznávaný, nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např. žádost o vydání
povolení, osvědčení, oprávnění, žádost o vydání závazného stanoviska, odvolání,
odpor, námitky a další.

V ostatních případech (dotazy, sdělení, informace, upozornění, omluvy, nabídky
a další) není potvrzení Vašeho podání výše uvedenými způsoby nutné.

Zpracovatel přijaté podání posoudí a případně Vás vyzve k odstranění vad podání.

S pozdravem

Polášková Pavla
Město Orlová
Elektronická podatelna

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Dobrý den,
v souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 03.08.2022 zasíláme v příloze požadované informace.

Prosím o potvrzení převzetí požadované informace.

Jaromíra Brožová   
Městský úřad Orlová Telefon: 596 581 240
agenda zastupitelstva města Mobil: 
kancelář tajemníka www.mesto-orlova.cz

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Upozornění (týká se pouze samosprávných agend): Tato e-mailová zpráva je
běžnou komunikací; nejedná se o právní jednání směřující k uzavření
smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy), nejedná se o projev souhlasu s
návrhem na uzavření smlouvy (přijetí nabídky) ani o podání nového návrhu
na uzavření smlouvy (podání nové nabídky). Obsah této zprávy není pro
odesílatele ani pro adresáta právně závazný, pokud nebude oboustranně
písemně potvrzen.

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Jaromíra Brožová   
Městský úřad Orlová Telefon: 596 581 240
agenda zastupitelstva města Mobil: 
kancelář tajemníka www.mesto-orlova.cz

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Upozornění (týká se pouze samosprávných agend): Tato e-mailová zpráva je
běžnou komunikací; nejedná se o právní jednání směřující k uzavření
smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy), nejedná se o projev souhlasu s
návrhem na uzavření smlouvy (přijetí nabídky) ani o podání nového návrhu
na uzavření smlouvy (podání nové nabídky). Obsah této zprávy není pro
odesílatele ani pro adresáta právně závazný, pokud nebude oboustranně
písemně potvrzen.

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Jaromíra Brožová   
Městský úřad Orlová Telefon: 596 581 240
agenda zastupitelstva města Mobil: 
kancelář tajemníka www.mesto-orlova.cz

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Upozornění (týká se pouze samosprávných agend): Tato e-mailová zpráva je
běžnou komunikací; nejedná se o právní jednání směřující k uzavření
smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy), nejedná se o projev souhlasu s
návrhem na uzavření smlouvy (přijetí nabídky) ani o podání nového návrhu
na uzavření smlouvy (podání nové nabídky). Obsah této zprávy není pro
odesílatele ani pro adresáta právně závazný, pokud nebude oboustranně
písemně potvrzen.

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Jaromíra Brožová   
Městský úřad Orlová Telefon: 596 581 240
agenda zastupitelstva města Mobil: 
kancelář tajemníka www.mesto-orlova.cz

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Upozornění (týká se pouze samosprávných agend): Tato e-mailová zpráva je
běžnou komunikací; nejedná se o právní jednání směřující k uzavření
smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy), nejedná se o projev souhlasu s
návrhem na uzavření smlouvy (přijetí nabídky) ani o podání nového návrhu
na uzavření smlouvy (podání nové nabídky). Obsah této zprávy není pro
odesílatele ani pro adresáta právně závazný, pokud nebude oboustranně
písemně potvrzen.

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Jaromíra Brožová   
Městský úřad Orlová Telefon: 596 581 240
agenda zastupitelstva města Mobil: 
kancelář tajemníka www.mesto-orlova.cz

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Upozornění (týká se pouze samosprávných agend): Tato e-mailová zpráva je
běžnou komunikací; nejedná se o právní jednání směřující k uzavření
smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy), nejedná se o projev souhlasu s
návrhem na uzavření smlouvy (přijetí nabídky) ani o podání nového návrhu
na uzavření smlouvy (podání nové nabídky). Obsah této zprávy není pro
odesílatele ani pro adresáta právně závazný, pokud nebude oboustranně
písemně potvrzen.