ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v lednu t.r. jste poskytli soubor všech zápisů z jednání rady města Kouřim za rok 2015. Tento soubor však je v současné době (v souladu s podmínkami "letecké pošty" po 33 dnech) nedostupný.

Sdělte, kde lze tento ucelený soubor zápisů z jednání rady města vyhledat.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

portál Informace pro všechny mne včera upozornil, že jste dosud nezodpověděli můj dotaz ze dne 23.4.2016 týkající se Zápisů z jednání rady města za rok 2015 a k věci dále konstatuje, že požadovaná odpověď má velké zpoždění.
Podle zákona č. 106/1999 Sb. měl být dotaz - a to bez jakýchkoliv výhrad - dávno zodpovězen.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Vážená paní,

nedopatřením byla odpověď na vaši žádost odeslána k předchozí žádosti již
dne 9.5.2016. Je přiložena u žádosti týkající se  Smlouva o dílo -
Rekonstrukce komunikace Okružní Kouřim. Omlouváme se za komplikace.

 

Ing. Josef Klouda
tajemník

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

k Vašemu dnešnímu sdělení...
Prosím, odpovězte na dotaz z 23.4.2016 přímo, nikoliv odkazem na nějaké jiné téma. Respektujte pravidla a nenuťte tazatele, ostatní čtenáře ani systém portálu Informace pro všechny, aby Vaši odpověď vyhledávali jinde.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v zákonné lhůtě 15 dní(§14 odst.5 písm.d) zák.č. 106/1999 Sb.))mi informace poskytnuta nebyla. Tato lhůta pro odpověď nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Proto podávám ve smyslu § 16a odst.1 písm.b)zák. č. 106/1999 Sb. STÍŽNOST

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Čj. : KOU – 884/2016

Vážená paní,
ve věci Vaší stížnosti o neposkytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů uvádíme následující:

daná informace - soubor zápisů z jednání rady města za rok 2015 - vám byla poskytnuta již 15.1.2016 v rámci InfZ. Vedeno MěÚ Kouřim jako Čj.: KOU – 2420/2015.

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda
tajemník

ukázat citované pasáže