Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ Jak dlouho po každém jednotlivém jednání Rady města archivujete zápisy z těchto jednání v elektronické podobě, která vám umožnila/umožňuje tyto zápisy zaslat v elektronické podobě zastupitelům?
2/ Žádám o zaslání kopie směrnice, která výše uvedenou dobu upravuje.
2/ Žádám o zaslání zápisů z jednání Rady města, které máte k dispozici v elektronické podobě, a které tedy není nutné znovu vyhledávat a skenovat.
3/ Žádám o odpověď a o poskytnutí informací výhradně v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Elektronická Podatelna, Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20210000020117

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zápisy z jednání Rady města II.
Datum doručení: 30.9.2021 10:02:51
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, 1/ Jak dlouho po každém jednotlivém jednání Rady města
archivujete zápisy z těchto jednání v elektronické podobě, která vám
umožnila/umožňuje tyto zápisy zaslat v elektronické podobě zastupitelům?
2/ Žádám o zaslání kopie směrnice, která výše uvedenou dobu upravuje. 2/
Žádám o zaslání zápisů z jednání Rady města, které máte k dispozici v
elektronické podobě, a které tedy není nutné znovu vyhledávat a skenovat.
3/ Žádám o odpověď a o poskytnutí informací výhradně v elektronické
podobě. S přátelským pozdravem, Martina Brzobohatá Informaci poskytněte
elektronicky na e-mail: [FOI #9134 e-mail] ?? Tato
elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude
automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím
této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také
splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup
(§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako
provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a
případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou
identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní
e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při
uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání: 30/9/2021
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers Upozorňujeme na zpoždění
zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech. Pokud jste
poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte
IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi
stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Kolomazníková Andrea, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

Vážená paní Brzobohatá,

 

v příloze Vám zasílám „Oznámení o výši úhrady nákladů spojených
s rozsáhlým vyhledáváním informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“.

 

S pozdravem  

 

Andrea Kolomazníková

asistentka tajemníka

Magistrátu města Mladá Boleslav

č. telefonu: 326 715 171

e-mail: [emailová adresa]