Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
žádám o zveřejnění tzv. školních zápisů v anonymizované podobě, ze kterých vycházela žalovaná ředitelka ZŠ Křižná při zinscenovaném jednání konaném dne 30. 6. 2021.
Během jednání zápisy ředitelka školy tzv. prokonzultovala, byly metodičkou prevence J. B. čteny, avšak do zápisu z jednání byl zaevidovaný jen seznam.

Žádám si o tyto konkrétní informace:
1) zápis třídní učitelky P. K.,
2) zápis školní metodičky prevence J. B.,
3) zápis vyučující přírodovědy H. S.,
4) zápis vyučujícího 2. stupně V. H.
5) stížnost zákonného zástupce žáka 5. C třídy podaná proti žákovi A. Š.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer,
člen Komise pro školství Rady města Valašské Meziříčí

Základní Škola Křižná Valašské Meziříčí, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

V době od 16. 7. 2021 do 15. 8. 2021 čerpáme řádnou dovolenou. Vaši poštu
budeme vyřizovat od 16. 8. 2021. Děkujeme za pochopení.

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

1 příloha