Zápisy a usnesení zastupitelstva obce

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Obec Nekvasovy. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Zápisy z jednání zastupitelstva obce za rok 2018 a 2019.
2. Usnesení zastupitelstva obce za rok 2018 a 2019.

S pozdravem,

Michal A. Valášek