Zápisy a usnesení zastupitelstva obce

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Obec Nekvasovy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Zápisy z jednání zastupitelstva obce za rok 2018 a 2019.
2. Usnesení zastupitelstva obce za rok 2018 a 2019.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Michal A. Valášek

Stížnost na nesprávné vyřízení žádosti o informace

Dne 8. 9. 2019 jsem obec Nekvasovy (dále jen povinný subjekt) žádal o poskytnutí informace - zápisů z jednání a usnesení zastupitelstva za roky 2018 a 2019.

Přestože má povinný subjekt na žádost odpovědět do 15 dnů, nedočkal jsem se dosud žádné reakce. Nezbývá mi tedy, než podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím podat tuto stížnost.

Povinný subjekt dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Michal A. Valášek