Zápis ze zasedání představenstva

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii zápisu ze zasedání představenstva PGRLF ze dne 7. 4. 2008

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 11.12.2014 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty proposkytnutí informací)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

stížnost beru zpět a žádost považuji tímto za vyřízenou dle zákona

S přátelským pozdravem,

David Havlík