Zápis ze schůze Rady města č. 66 ze dne 19.9.2018

Dotaz byl částečně úspěšný.

Lukáš Hůvar

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí
a) zápisu ze schůze Rady města č. 66 ze dne 19.9.2018
b) hrubé mzdy zaměstnanců měÚ Orlová za měsíc srpen 2018
c) hrubé mzdy ředitelů škol a příspěvkových organizací zřizovaných městem Orlová za měsíc srpen 2018
d) výše odměn ředitelů škol a příspěvkových organizací zřizovaných městem Orlová za rok 2017 a první pololetí 2018

Poprosím vše zaslat na email ve formátu pdf

S přátelským pozdravem,

Lukáš Hůvar