Zápis z kontroly využívání příspěvku na péči v Domově na Kopci

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Úřad práce České republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad práce České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii zápisu z kontroly využívání příspěvku na péči v Domově na Kopci IČO 24784940, která ve stejnojmenném zařízení u obce Hrobčice v územní části Červený Újezd proběhla dne 16.08.2012.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna ÚP ČR, Úřad práce České republiky

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - Úřad práce České republiky
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Úřad práce České republiky vyžaduje e-mail], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zápis z kontroly využívání příspěvku
na péči v Domově na Kopci
Datum doručení: 26.2.2015 14:55:32
Evidenční číslo: 678115/15-ÚPČR

Krutilová Petra Mgr. (ÚPGŘ), Úřad práce České republiky

2 přílohy

Krutilová Petra Mgr. (ÚPGŘ), Úřad práce České republiky

1 příloha