Zápis z komise pro otevírání obálek: Rekonstrukce polikliniky Malešice

Ing. Petr Beneš vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Ing. Petr Beneš

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zápis z komise pro otevírání obálek, včetně příloh a seznamu podaných přihlášek (včetně nabídkových cen), konané dne 17.9.2018 od 9:15 ve věci výběrového řízení "Rekonstrukce polikliniky Malešice"

Pevně věřím, že vzhledem k povaze úkonu, kdy jde pouze o naskenování existujícího dokumentu malého rozsahu, bude postupováno dle zákona č. 106/1999Sb. bez zbytečného odkladu.

Prosím o zaslání dokumentů na email: [email address]

Děkuji za pochopení a s přátelským pozdravem,

Ing. Petr Beneš

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zápis z komise pro otevírání obálek: Rekonstrukce polikliniky Malešice“ bylo doručeno 17.09.2018 10:57:20 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-098651/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Morávková Petra Bc. MBA (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

Vážený pane inženýre,

dnes, v zákonné lhůtě, Vám bylo Českou poštou zasláno Rozhodnutí  o 
odmítnutí žádosti na vaši adresu.

 

 

S pozdravem

 

Bc. Petra Morávková MBA

Odbor majetkoprávní

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Tel.: +420267 093 755

e-mail: [emailová adresa]

www.praha10.cz