Zápis z gremiální poradyexekučních soudců konané na Krajském soudě v Ostravě dne 4.10.2013

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zdvořile žádám o zaslání zápisu z gremiální porady exekučních soudců konané na Krajském soudě v Ostravě dne 4.10.2013.

S přátelským pozdravem,

Vít Bičej

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zápis z gremiální
poradyexekučních soudců konané na Krajském soudě v Ostravě dne 4.10.2013"
s evidenčním číslem e19a8aab-9993-46f2-8c1b-23be59b73f18 a s běžným číslem
155647/2019 bylo doručeno dne 22.07.2019 14:23:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 22. 7. 2019 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 933/2019.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555