Zápis z 27 a 28 schůze Rady města Orlové

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí zápisu z 27 a 28 schůze Rady města

S přátelským pozdravem,

Aleš Moj

Jaromíra Brožová, Město Orlová

2 přílohy

Dobrý den,
v souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze
dne 13.07.2016 zasílám v příloze požadované informace.

Prosím o potvrzení převzetí požadované informace.

--
S pozdravem

Jaromíra Brožová
Referent agendy zastupitelstva města
Odbor správy úřadu
Městský úřad Orlová
tel.: 596 581 240
http://www.mesto-orlova.cz/

--------------------------------
Upozornění (týká se pouze samosprávných agend):

Tato e-mailová zpráva je běžnou komunikací; nejedná se o právní
jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy),
nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí
nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové
nabídky). Obsah této zprávy není pro odesílatele ani pro adresáta
právně závazný, pokud nebude oboustranně písemně potvrzen.