Zápis z 23 schůze Rady města Orlové.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o zápis z 23. schůze Rady města Orlové.

S přátelským pozdravem,

Aleš Moj

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Dobrý den,
v souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze
dne 18.03.2016 zasílám v příloze požadovanou informaci.

Prosím o potvrzení převzetí požadované informace.

--
S pozdravem

Jaromíra Brožová
Referent agendy zastupitelstva města
Odbor správy úřadu
Městský úřad Orlová
tel.: 596 581 240
http://www.mesto-orlova.cz/

--------------------------------
Upozornění (týká se pouze samosprávných agend):

Tato e-mailová zpráva je běžnou komunikací; nejedná se o právní
jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy),
nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí
nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové
nabídky). Obsah této zprávy není pro odesílatele ani pro adresáta
právně závazný, pokud nebude oboustranně písemně potvrzen.

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Město Orlová k vyřízení mé žádosti 'Zápis z 23 schůze Rady města Orlové.'.

Informace obsažené v zápisu z Rady města jsou nedostatečné. Oproti zápisu č.21 se zde nachází pouze přijatá usnesení, nikoli zápisy například v bodu 2 a bodu 3.03. Tímto Vás žádám o doplnění zápisu k bodu 2. a materiálů k bodu 3.03. Obávám se, že zápisy jsou kvalitativně horší na popud členů rady, aby bylo tímto způsobem zamezeno k přístupu informací.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/zapis_z...

S přátelským pozdravem,

Aleš Moj

Jaromíra Brožová, Město Orlová

1 příloha

Dobrý den,
v souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze
dne 31.03.2016 zasílám v příloze požadovanou informaci.

Prosím o potvrzení převzetí požadované informace.

--
S pozdravem

Jaromíra Brožová
Referent agendy zastupitelstva města
Odbor správy úřadu
Městský úřad Orlová
tel.: 596 581 240
http://www.mesto-orlova.cz/

--------------------------------
Upozornění (týká se pouze samosprávných agend):

Tato e-mailová zpráva je běžnou komunikací; nejedná se o právní
jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy),
nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí
nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové
nabídky). Obsah této zprávy není pro odesílatele ani pro adresáta
právně závazný, pokud nebude oboustranně písemně potvrzen.