Zápis z 15, 16 a 17 schůze Rady města Orlové

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Povinný subjekt: Město Orlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí zápisu z 15, 16 a 17. schůze Rady města.

S přátelským pozdravem,

Aleš Moj

Mail Delivery System,

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

Instituce [Město Orlová vyžaduje e-mail]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<Instituce [Město Orlová vyžaduje e-mail]>:
host smtp.muor.cz [109.231.191.30]: 550 5.1.1 <Instituce [Město Orlová vyžaduje e-mail]>:
Recipient address rejected: User unknown in local recipient table

ukázat citované pasáže