Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra K prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

zaměstnávání studentů na DPP při uzavření VŠ

Čekáme, až si Petra K přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Dobrý den, může firma v současné době zaměstnávat studenty vysokých škol, když je opatření zrušení výuky? Ve firmě prozatím nikdo není nakažen a vstupní lékařskou prohlídku mají. Zaměstnaní studenti by nám pokrývali výpadek kmenových zaměstnanců, kteří jsou v pracovní neschopnosti.
Děkuji za odpověď personální oddělení WX

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.3.2020 10:07:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - zaměstnávání studentů na DPP při uzavření VŠ elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.3.2020 10:07:07 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
23.3.2020 13:56:51

Vaše zpráva ze dne: 17.3.2020 10:07:07
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - zaměstnávání studentů na DPP při uzavření VŠ
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX019LD6Y
Datum zaevidování: 17.3.2020 10:30:04

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
23.3.2020 13:56:51

Your message - dated 17.3.2020 10:07:07
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - zaměstnávání studentů na DPP při uzavření VŠ
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX019LD6Y
Date of registration: 17.3.2020 10:30:04

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odložení žádosti

Identifikátor dokumentu: MZDRX019MUUY
značka: MZDR 12887/2020-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 25.03.2020
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 81_2020_Odložení žádosti dle InfZ_001.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra K prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.