Zaměstnanci radnice v obecních bytech

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěl bych vás požádat o přehled zaměstnanců ÚMČ Praha 1, kteří bydlí v obecním bytě.

S přátelským pozdravem,

Vít Masare

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zaměstnanci radnice v obecních bytech? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,png,xlsx,docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zaměstnanci radnice v obecních bytech? bylo doručeno 16.03.2021 13:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 179013/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

Č. j.   Vyřizuje/linka                                     Datum
UMCP1 179628/2021   D. Horáková/145                                      
          17.03.2021
Zn.: I-41/21

Potvrzení o zaevidování žádosti o poskytnutí informace podle zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 

Dne 16.03.2021 obdrželo k zaevidování Oddělení právní, kontroly a
stížností Útvaru tajemníka Úřadu městské části Praha 1 Vaši Žádost o
poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Žádost o přehled zaměstnanců ÚMČ Praha 1, kteří bydlí v obecním bytě.

V souladu s ust. § 17 odst. 3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace Vám může Úřad městské části Praha 1 zaslat Výzvu k
úhradě nákladů vyčíslených podle platného sazebníku úhrad za poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výši nákladů, budou-li účtovány, obdržíte až po vypracování žádosti ve
lhůtě pro její vyřízení.

Odpověď obdržíte v zákonné lhůtě.

S pozdravem

Dáša Horáková
Referent oddělení stížností