Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radovan Hrubý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zaměření pískovny Běleč

Čekáme, až si Radovan Hrubý přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Radovan Hrubý

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o kopie všech zaměření pískovny v Bělči od roku 2005 dodnes.
Požadované informace, prosím, zašlete poštou. Podobná žádost zaslaná Novou Litní byla z Vaší strany již vyřízena, ale způsobem který je problematický. Proto si dovoluji žádat Vás znovu v naději, že dokumenty Vámi zaslané budou fotokopiemi zaměření, a tedy i více srozumitelné.

S přátelským pozdravem,

Radovan Hrubý

3 přílohy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radovan Hrubý prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.