Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Horák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Záměr s chátrajícím domem a rychločistírnou ulice Malínská a Černokostelecká

Jiří Horák vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Jiří Horák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jiří Horák

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v odpovědi pana Kouckého na můj dotaz bylo uvedeno "V současné době MČ Praha 10 vyčkává na vhodnou investiční příležitost, která by pomohla zajistit dostatek finančních prostředků na vlastní, popřípadě družstevní bytovou výstavbu.".

Žádám upřesnění:

1) Co to znamená vhodná investiční příležitost - podrobné vysvětlení
2) Kdo bude investorem
3) Jaký je časový rámec, termín do kdy se bude čekat
4) Co se stane po tomto termínu, stihnete to do konce Vašeho období
5) Jak je možné, ž nebylo rozhodnutu dříve, více než 10 let.

S přátelským pozdravem,

Jiří Horák

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Záměr s chátrajícím domem a rychločistírnou ulice Malínská a Černokostelecká“ bylo doručeno 10.02.2021 09:25:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-061640/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Horák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.