Záměr revitalizace/regulace potůčku

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci, jakým způsobem a komu lze

- ohlásit záměr revitalizace/regulace potůčku na vlastním pozemku
- adresovat požadavek na případný finanční příspěvek
- ohlásit podezření z nepovoleného vypouštění odpadních vod do vod
povrchových

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva
životního prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Záměr revitalizace/regulace
potůčku
Datum doručení: 27.4.2019 14:13:13
Evidenční číslo Vaší e-mailové zprávy: ENV/2019/54788
English version
Your e-mail message has been registered with the Ministry of the
Environment of the Czech Republic.
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Záměr revitalizace/regulace
potůčku
Date of delivery: 27.4.2019 14:13:13
Record number of your e-mail message: ENV/2019/54788

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2019/130/345
Vyřizuje: Mgr. Štěpánka Šamonilová
Evidenční číslo: ENV/2019/58444
Věc: 106/1999 Sb._Dvořáková_žádost