Záměr prodeje pozemku p.č. 478/92 a 641 v k.ú. Chrást u Tišic

Dotaz byl částečně úspěšný.

Tomáš Haidinger

Povinný subjekt: Obec Tišice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

zádám o poskytnutí informace ohledně prodeje pozemků pozemku p.č. 478/92, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 478/16 v k.ú. Chrást u Tišic a pozemku 641 v k.ú. Chrást u Tišic

1. Jsou pozemky už prodány, nebo je možné ještě koupit?

2. V případě, že nejsou prodány, jaká je aktuální cena za m2?

3. Pokud byly už prodány, prosím jako součást odpovědi zveřejnit smlouvu o prodeji s uvedením ceny za m2 za kterou byly prodány.

S přátelským pozdravem,

Haidinger Tomáš

Eva Koubová - Obec Tišice, Obec Tišice

1 příloha

Dobrý den, pane Haidinger,

 

v příloze posílám odpověď na žádost.

 

S pozdravem

 

Eva Koubová

OÚ Tišice

Tomáš Haidinger

Povinný subjekt: Obec Tišice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Obec Tišice k vyřízení mé žádosti 'Záměr prodeje pozemku p.č. 478/92 a 641 v k.ú. Chrást u Tišic'.

Dobrý den,

1. Proběhl už prodej výše zmíněných pozemků?

2. Pokud ano, žádám Vás jako součást odpovědi o zveřejnění kompletní smlouvy o prodeji.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/zamer_...

S přátelským pozdravem,

Tomáš Haidinger

Obec Tišice

2 přílohy

Dobrý den,

V příloze posílám odpověď na žádost.

S pozdravem

Alena Veselá
OÚ Tišice