Záměr prodeje pozemku p.č. 2675/3

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 21.3.2017 vyvěšen na Úřední desce města Záměr prodeje pozemku p.č. 2675/3.
Vysvětlete, jak můžete nabízet k odprodeji pozemek, který dle údajů z katastru nemovitostí neexistuje, a který není ani uveden na Listu vlastnictví města Kouřim (LV 10001).

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 934/2017 ze dne 28. 3. 2017

Žádost o informace podle dotazu - Záměr prodeje pozemku p. č. 2675/3

Vážená paní, vážený pane,

k vyvěšenému záměru prodeje pozemku p. č. 2675/3 ze dne 21. 3. 2017 Vám
sdělujeme, že uvedený pozemek vznikl oddělením z pozemku p. č. 2675/1 což
bylo z přílohy patrné.

Dne 5. 4. 2017 byl na předmětný pozemek vyvěšen doplňující záměr prodeje.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník