Záměr prodeje pozemku

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Povinný subjekt: Město Protivín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych dostal bližší informace ( celkový počet zájemců s nabídkami, předpokládaná cena, komu bylo prodáno) o vyhlášeném záměru prodat pozemek p. č. 1160/5 v kú Chvaletice u Protivína.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Jan Vítek

Mail Delivery System,

2 přílohy

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

Instituce [Město Protivín vyžaduje e-mail]
host smtp-in.iol.cz [90.176.151.96]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<Instituce [Město Protivín vyžaduje e-mail]>:
554 5.7.1 <Instituce [Město Protivín vyžaduje e-mail]>: Relay access denied