ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na úřední desce města vyvěšen dne 15.2.2017 bez dalších podrobností záměr odprodeje celkem 172 m2, a to :

- p.č. 2531/2/a 72 m2
- p.č. 2531/2/b 28 m2
- p.č. 2848 25 m2
- p.č. 147/2 47 m2.

Vysvětlete, jaké závažné důvody vedou město Kouřim k tomu, aby se zbavovalo městských komunikací a v rozporu s ustanovením § 13 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči rozprodávalo další národní kulturní památky.

Vysvětlete, proč tyto skutečnosti v předmětném záměru vůbec nezmiňujete a předložte stanovisko NPÚ.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 620/2017 ze dne 23. 2. 2017

Žádost o informace podle dotazu - Záměr odprodeje NKP a komunikace

Pane, paní,

Vámi uvedené pozemky p. č. 2531/2/a 72 m^2, p. č. 2531/2/b 28 m^2, p. č.
2848 25 m^2 a p. č. 147/2 47 m^2 prodává město ze svého majetku v rámci
narovnání  současného stavu. V historii došlo k připlocení (generacemi
předcházejícími)  pozemků k č. p. 456. Přikládáme stanovisko, které
vystavilo Ministerstvo kultury 15. 12. 2015 v dané věci.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník