Václav Pečený

Povinný subjekt: Nejvyšší státní zastupitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, v kolika případech podal nejvyšší státní zástupce v letech 2015-2018 žalobu ve veřejném zájmu a zda bylo žalobě vyhověno.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Nejvyšší státní zastupitelství

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žaloby ve veřejném
zájmu" s evidenčním číslem d543aeb2-a1ec-4d3b-9c94-799504af591b a s běžným
číslem 2934/2019 bylo doručeno dne 20.02.2019 14:54:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší státní zastupitelství

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krupařová Hana, Nejvyšší státní zastupitelství

2 přílohy