Žaloby v roce 2019

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Kuželová

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

Kolik žalob s hodnotou sporu nad 2,7 milionů korun českých bylo podáno na Okresní soud v Liberci v roce 2019?

S přátelským pozdravem,

Tereza Kuželová

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žaloby v roce 2019"
s evidenčním číslem f54d4495-d0dc-4798-b2b8-9ea30391a223 a s běžným číslem
75289/2020 bylo doručeno dne 26.11.2020 15:31:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žaloby v roce 2019"
s evidenčním číslem f54d4495-d0dc-4798-b2b8-9ea30391a223 a s běžným číslem
75289/2020, doručené dne 26.11.2020 v 15:31:45 a ověřené dne 26.11.2020 v
15:34:50, bylo přiřazeno ke spisové značce "56 SI 207/2020" a ke
zpracování dne 01.12.2020 v 09:39:48.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Liberec

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šumová Václava, Okresní soud v Liberci

2 přílohy

Vážená paní Kuželová,

 

v příloze zasílám přípis, týkající se Vaší žádosti ze dne 26.11.2020 o
poskytnutí informace.

 

S pozdravem

 

Václava Šumová

správa soudu

Okresní soud v Liberci