Žaloby v roce 2019

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Kuželová

Povinný subjekt: Okresní soud Plzeň-město

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

Kolik žalob s hodnotou sporu nad 2,7 milionů korun českých bylo podáno na Okresní soud Plzeň-město v roce 2019?

S přátelským pozdravem,

Tereza Kuželová

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žaloby v roce 2019"
s evidenčním číslem 6d6ff7ab-0ca7-4503-8246-7c337e6ac57a a s běžným číslem
91918/2020 bylo doručeno dne 26.11.2020 15:43:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žaloby v roce 2019"
s evidenčním číslem 6d6ff7ab-0ca7-4503-8246-7c337e6ac57a a s běžným číslem
91918/2020, doručené dne 26.11.2020 v 15:43:47 a ověřené dne 26.11.2020 v
15:49:18, bylo přiřazeno ke spisové značce "51 SI 611/2020" a ke
zpracování dne 02.12.2020 v 08:26:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Plzeň-Město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Čadová Petra, Okresní soud Plzeň-město

2 přílohy

Vážená paní Kuželová,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost doručenou podepsanému soudu
dne 26. 11. 2020.

 

Pro další komunikaci použijte e-mailovou adresu
[1]Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail].

 

Prosím o potvrzení přijetí této odpovědi.

 

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem

 

Petra Čadová

vedoucí rejstříku Si a Spr

Okresního soudu Plzeň-město

tel.: +420 377 869 225

e-mail: [2][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]