Žaloby v roce 2019

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v Ostravě měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Tereza Kuželová

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

Kolik žalob s hodnotou sporu nad 2,7 milionů korun českých bylo podáno na Okresní soud v Ostravě v roce 2019?

S přátelským pozdravem,

Tereza Kuželová