Tereza Kuželová

Povinný subjekt: Okresní soud Brno - venkov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

Kolik žalob s hodnotou sporu nad 2,7 milionů korun českých bylo podáno na Okresní soud Brno - venkov v roce 2019?

S přátelským pozdravem,

Tereza Kuželová

Okresní soud Brno - venkov

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žaloby v roce 2019"
s evidenčním číslem 31d6d62e-7e53-4b80-b92f-6592cff1221c a s běžným číslem
54645/2020 bylo doručeno dne 26.11.2020 15:13:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Brno-venkov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Brno - venkov

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žaloby v roce 2019"
s evidenčním číslem 31d6d62e-7e53-4b80-b92f-6592cff1221c a s běžným číslem
54645/2020, doručené dne 26.11.2020 v 15:13:08 a ověřené dne 26.11.2020 v
15:18:54, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 274/2020" a ke zpracování
dne 30.11.2020 v 13:19:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Brno-venkov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Matějková Zdeňka, Okresní soud Brno - venkov

1 příloha

Vážená paní,

 

prosím potvrďte nám v odpovědi na tento email jeho doručení, a to do tří
dnů od převzetí.

 

Děkuji. Zdeňka Matějková

 

 

 

Zdeňka Matějková

dozorčí úřednice, správkyně aplikací

 

Okresní soud Brno-venkov

Polní 39

608 04  Brno

tel.. č. 546 541 602