Žaloby v roce 2019

Tereza Kuželová vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Kuželová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

Kolik žalob s hodnotou sporu nad 2,7 milionů korun českých bylo podáno na Obvodní soud pro Prahu 1 v roce 2019?

S přátelským pozdravem,

Tereza Kuželová

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žaloby v roce 2019"
s evidenčním číslem 88c1831a-cc76-47e8-9e23-fb12785fc9bc a s běžným číslem
79108/2020 bylo doručeno dne 26.11.2020 14:49:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Frýdlová Barbora, Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

 

Vážená paní,

 

v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle z.
č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp.
zn.  69Si 769/2020.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne  26. 11. 2020,  a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

Vyšší soudní úřednice

 

Za správnost vyhotovení:

 

Barbora Frýdlová

Vedoucí rejstříku 69 SI

 

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 587/14

112 94 Praha 1

 

Tel: 221 093 111